I annonssamarbete med SKANDIA

Att kvinnor är ”Spara” och män ”Slösa” är något man ofta hör. Men det gäller också att ha koll på sitt sparande; för det är visserligen bra fart i världsekonomin, men långt ifrån riskfritt. Så hur ska man resonera kring sitt sparande? Måste man vara proffs? Damernas Värld tog hjälp av sparekonomen Maria Landeborn för att få tips och råd. Här är tre olika portföljer, vilken väljer du?

Maria Landeborn, sparekonom Skandia.

Enligt Maria Landeborn så är det framförallt två saker som du som sparar bör fundera över: Hur stor risk du är villig och ta och hur lång tid du vill eller kan spara.

– Något ska man placera i och att ha alla pengar på sparkontot är inte ett lockande alternativ med tanke på den låga räntan. Det blir en avvägning mellan att skapa avkastning i det fall börsen vänder uppåt, och att ha kapital som behåller sitt värde om bärsen istället vänder ner, säger Maria Landeborn.

– I huvudsak kan man säga att det finns tre olika grundportföljer, som givetvis bör anpassas utifrån dina enskilda förutsättningar. De utgår från de tre konjunkturscenariorna, risk och placeringshorisont – ju högre risk och ju längre placeringshorisont, desto högre andel aktier kan portföljen bestå av.

Portfölj 1 .”Det bästa ligger ännu framför oss” – för dig med stor riskaptit och/eller lång sparhorisont

Du som tror på att världsekonomin ännu inte nått maxfart utan att det finns mer att ge, kan välja en portfölj som består av närmare 100 procent aktier. Men med tanke på att det är förhållandevis dyrt med aktier just nu vill vi inte rekommendera dig att kraftigt öka andelen aktier. Om du redan har en hög aktieandel kan du däremot välja att behålla den.

Detta kräver dock att du är mycket aktiv och beredd att snabbt agera när förutsättningarna ändras, eller ha en placeringshorisont på minst sju år. Att lyckas köpa och sälja vid rätt tidpunkt är som bekant en svår konst som få lyckas med, och för de allra flesta är det betydligt bättre att vara långsiktig. Fördelen med långsiktighet är att man kan fokusera på att över tid bör aktier ge en god avkastning även om det svänger längs vägen.

Portfölj 2. ”Läget är svårbedömt” – för dig som vill säkra upp dig en aning

Du som är mer osäker på marknadsläget och tror att det kan bli både upp- och nedgångar och svängningar på börsen, bör satsa på en mer balanserad portfölj. En portfölj med cirka 60/40 aktier och obligationer passar dig som har en sparhorisont på fem år eller mer. Fortsätter börsen att stiga ett eller flera år till, får du ta del av kursuppgången tack vare den 60-procentiga aktieandelen. I perioder med svagare utveckling behåller räntedelen av portföljen sitt värde och kan så småningom användas för att öka aktieandelen när börserna blivit billigare än de är idag.

Portfölj 3. ”Uppsidan speglar inte riskerna” – för dig som inte vill riskera ditt kapital

Du som inte vill ta någon risk med den större delen av ditt sparande kan välja att placera den delen utanför börsen. Det passar även dig som har en kortare sparhorisont och som kan tänka dig att ta en risk med en liten del av portföljen. En fördelning på cirka 20/80 i aktier och obligationer kan vara rimligt. Nackdelen – om börsen fortsätter att stiga kommer blir avkastningen låg. Tvärnitar ekonomin är dock en hög andel obligationer i portföljen en skön krockkudde. Den kan dessutom användas som stridskassa för att köpa aktier i ett läge när allt är som mörkast.

Läs mer om hur du optimerar ditt sparande här.


Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.

NUVARANDE Kvinnor sparar mer regelbundet än män – men har du koll på ditt sparande?
NÄSTA Erdem x H&M-kollektionen: pris och bilder på designsamarbetet 2017